hoger beroep aantekenen / apela un decision di huez

e tekst na papiamento ta sigui abou…

hoger beroep aantekenen

Hoger beroep is het aanbrengen van een zaak bij een hogere rechter. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (Hof) behandelt zaken in hoger beroep. Indien iemand het niet eens is met de uitspraak van de rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg, dan kan hij of zijn advocaat binnen 14 dagen hoger beroep aantekenen door een verklaring te tekenen bij de griffie van het Hof in het gebouw van het Gerecht in Eerste Aanleg.

De officier van justitie kan ook in hoger beroep gaan. Als de officier in beroep gaat, ontvangt de betrokkene hierover een bericht.

———————————————————————————————————————

apela un decision di huez

Apelacion kier men cu un caso ta wordo treci dilanti di Corte Comun di Husticia di Antias Hulandes y Aruba pa tratamento di nobo. Si un persona no ta di acuerdo cu un decision di e huez den Prome Instancia, e tin 14 dia pa apela e decision door di firma un declaracion di apelacion na griffie di Corte Comun. E fiscal tambe por apela un decision di huez den Prome Instancia. E fiscal ta notifica e persona si e apela un decision di e huez den Prome Instancia.