Het Strafrecht

gavel

Primi aki pa Papiamento

Het Openbaar Ministerie zorgt ervoor dat mensen die verdacht worden van een strafbaar feit voor de rechter komen te staan, zodat de rechter kan bepalen of er voldoende bewijs is dat zij dat strafbare feit hebben gepleegd en of zij straf verdienen. Het werkgebied van het Openbaar Ministerie is dan ook het strafrecht. Maar waar vindt men nu dat strafrecht? Wat houdt het precies in? Wat mag wel en wat mag niet? Deze en andere vragen zullen in dit onderdeel beantwoord worden.

Waar vind ik het strafrecht?
Het strafrecht bepaalt wat burgers wel en (belangrijker nog) niet mogen doen. Welke gedragingen verboden zijn en welke straffen voor die gedragingen mogen worden uitgedeeld, vindt men terug in een aantal wetten en regelingen, waarvan dit de belangrijkste zijn:

Wetboek v Strafrecht – verboden gedragingen en straffen
Landsverordening Wegverkeer – verkeersovertredingen en -boetes
Wapenverordening – bepalingen over welke wapens verboden zijn
Vuurwapenverordening – bepalingen over welke vuurwapens verboden zijn
Landsverordening Verdovende Middelen – bepalingen over welke verdovende middelen (drugs) verboden zijn
Algemene Politieverordening [APV] – algemene verbodsbepalingen over openbare orde

Wanneer is iemand strafbaar?
In bovenstaande wetten en regelingen staan veel verboden handelingen (“delicten”). Dit betekent dat mensen die dergelijke handelingen toch begaan, het risico lopen om straf te krijgen. Toch kan het voorkomen dat iemand iets doet dat verboden is, maar dat hij of zij toch geen straf verdiend. Stel, iemand slaat een ander en brengt hem letsel toe. Normaal gesproken is dit mishandeling en verboden bij de wet. Maar als hij dat deed omdat de andere persoon hem aanviel, dan kan er sprake zijn van zelfverdediging (“noodweer”). Het is daarbij wel belangrijk dat de persoon die sloeg geen andere keuze had en dat hij daarbij niet verder is gegaan dan nodig was. Ook aan mensen die geestelijk onvoldoende ontwikkeld zijn, kan in sommige gevallen geen straf worden opgelegd. Een ander voorbeeld is een situatie waarin iemand een brand in een gebouw ziet en ontdekt dat er nog iemand binnen is. Als hij dan een raam inslaat om die persoon te redden, is er weliswaar sprake van vernieling maar is hij niet strafbaar omdat er een noodsituatie bestond. Via deze link vindt u de artikelen in het Wetboek van Strafrecht die bepalen in welke gevallen een verboden gedraging niet tot straf hoeft te leiden.

Welke straffen zijn er?
Het Arubaanse strafrecht kent een aantal hoofdstraffen: gevangenisstraf, hechtenis, taakstraf en geldboete. Daarnaast kan de rechter in sommige gevallen bepaalde rechten ontnemen (zoals stemrecht), bepaalde voorwerpen afpakken (wanneer zij gebruikt zijn om het strafbaar feit te plegen) en de rechterlijke uitspraak openbaar maken. Ook kan de rechter bepalen dat een gedeelte van de straf niet hoeft te worden ondergaan onder de voorwaarde dat de veroordeelde bijvoorbeeld een aantal uren werkt voor de gemeenschap of een bepaalde cursus ondergaat en zich bovendien gedurende een bepaalde periode niet opnieuw schuldig maakt aan een strafbaar feit (‘proeftijd’).