de Taakstraf OM (‘TOM’)

TOM

primi aki pa Papiamento

Een Taakstraf OM of ‘TOM’ is een taakstraf die door de Officier van Justitie tijdens een zogeheten ‘TOM-zitting’ kan worden aangeboden aan een verdachte. Als de verdachte hiermee akkoord gaat en de taakstraf naar behoren vervult, brengt de Officier van Justitie de zaak niet voor de rechter. De TOM-zitting is geen ‘echte’ zitting bij een rechter, maar meer een formeel gesprek tussen de Officier van Justitie en de verdachte. De verdachte mag zich daarbij laten bijstaan door zijn of haar ouders of een advocaat. De Reclassering is ook bij de TOM-zitting en ook het slachtoffer dat zich als benadeelde partij heeft gemeld wordt uitgenodigd.

Als alle partijen het woord hebben gehad en de verdachte gaat akkoord, dan ondertekenen de Officier van Justitie, de verdachte en de Reclassering het voorstel. Zo’n voorstel kan bijvoorbeeld bestaan uit een dienstverlening, maar ook uit betaling van een geldsom of een straatverbod. Ook kan van de verdachte worden geëist dat hij zich psychologisch of psychiatrisch laat behandelen of dat een cursus volgt. Als hij zich niet aan deze voorwaarden houdt, zal hij alsnog door het OM worden gedagvaard om voor de rechter te verschijnen.
Strafbare feiten die in aanmerking komen voor een TOM zijn eenvoudige zaken als een vernieling of brandstichting met weinig schade, een winkeldiefstal of een mishandeling met licht letsel. Belangrijk is dat de verdachte niet eerder voor een vergelijkbaar feit is veroordeeld en heeft bekend het strafbaar feit te hebben gepleegd.

Klik hier voor meer informatie over de Taakstraf OM…