Overzicht van boetes

Prima aki pa Papiamento

 Logo OM Aruba

Boete Eis OM bij rechter
Rijden door rood licht Afl 250,- Afl 350,-
Overschrijden maximum snelheid met minder dan 20 km/u  Afl 150,- Afl 200,-
Overschrijden maximum snelheid met meer dan 20 km/u, maar minder dan 30 km/u  Afl 200,- Afl 300,-
Overschrijden maximum snelheid met meer dan 20 km/u, maar minder dan 55 km/u  Afl 400,- Afl 550,-
Overschrijden maximum snelheid met meer dan 55 km/u, maar minder dan 70 km/u Afl 750,- *
Overschrijden maximum snelheid met meer dan 70 km/u, maar minder dan 95 km/u Afl 950,- **
Overschrijden maximum snelheid met meer dan 95 km/u Afl 1000,- ***
Rijden zonder verzekering Afl 600,- Afl 800,-
Rijden zonder verzekeringsbewijs Afl 50,- Afl 75,-
Rijden zonder kentekenplaat Afl 200,- Afl 300,-
Rijden zonder belasting Afl 200,- Afl 300,-
recidive (binnen 1 jaar) Afl 300,- Afl 375,-
Niet tonen belastingbewijs Afl 50,- Afl 75,-
Bedekte Kentekenplaat Afl 300,- Afl 375,-
Rijden zonder rijbewijs Afl 550,- Afl 650,-
verlopen rbw < 1 jr Afl 100,- Afl 150,-
Niet tonen rijbewijs Afl 50,- Afl 75,-
Rijden zonder keuring Afl 200,- Afl 300,-
Niet tonen keuringsbewijs Afl 75,- Afl 125,-
Openbare Dronkenschap Afl 50,- Afl 75,-
Urineren op de openbare weg Afl 50,- Afl 75,-
Kind jonger dan 12 jaar naast bestuurder of op schoot van de bestuurder Afl 250,- Afl 350,-
Parkeren naast doorgetrokken gele streep  Afl 200,- Afl 300,-
Opgeven van valse naam                                                Afl 150,-
Geen Voorrang verlenen  Afl 150,- Afl 250,-
Ontdekking broedplaats dengue (Overtreding Landsverordening Besmettelijke Ziekten) Afl 50,- per broedplaats
NB. Deze bedragen zijn aan periodieke correcties onderhevig. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
* + 4 maanden voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid (proeftijd van 2 jaar)
** + 6 maanden onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid + inbeslagname en + verbeurdverklaring van het voertuig
*** + 8 maanden onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid + inbeslagname en verbeurdverklaring van het voertuig