Verkeer

verkeerPrimi aki pa Papiamento

Door het OM Aruba is een Verkeersplan 2012 opgesteld, dat de intensievere controle van KPA ondersteunt. Uitgangspunt is, dat de gevolgen van een verkeersovertreding zwaarder moeten worden, om het aantal overtredingen te doen afnemen. Het al dan niet tijdelijk afnemen van een voertuig en zwaardere verkeersboetes in combinatie met een stringenter incassobeleid zal het aantal overtredingen verminderen.
Verder is in 2012 het model Oproeping Proces-verbaal (OPV) bij Landsbesluit aangepast, zodat het KPA OPV’s kan geven voor alle veelvoorkomende verkeersovertredingen. Een dergelijke werkwijze in plaats van het insturen van processen-verbaal betekent voor KPA en OM een veel lagere werkbelasting.
Prioriteit zal worden gelegd bij het optreden tegen rijgedrag dat dodelijke slachtoffers of slachtoffers met ernstig letsel veroorzaakt. Het rijden onder invloed van alcohol of drugs of anderszins roekeloos rijgedrag, waaronder uitdrukkelijk begrepen snelheidsovertredingen, zal intensiever worden aangepakt door het KPA. Door het Openbaar Ministerie zullen deze feiten sneller worden vervolgd. Verder zal een Alcohol Verkeerscursus worden ingevoerd door de reclassering. Deze Alcohol Verkeerscursus zal als maatregel bij een voorwaardelijke straf kunnen worden opgelegd.
Door de Commissie Veilig Verkeer Aruba zijn voorstellen gedaan voor aanpassing van wetgeving, die onder meer ruimere bevoegdheden geeft voor het invorderen en inhouden van het rijbewijs.