Ondercuratelestelling van verslaafden

mededeling CdMbrochurePrimi aki pa Papiamento

Het is op Aruba mogelijk om mensen die ernstig verslaafd zijn aan drugs of alcohol, en vanwege hun verslaving overlast veroorzaken onder curatele te laten stellen. Dit betekent dat de rechter bepaalt dat die persoon niet meer zijn eigen belangen kan behartigen. De rechter stelt dan een ‘curator’ aan. Dit is vaak een familielid of iemand uit de verslavingszorg, die namens de verslaafde persoon beslissingen mag nemen over bijvoorbeeld zijn uitgaven en inkomsten (klik hier voor een overzicht van de verplichtingen van een curator). In sommige gevallen kan de rechter zelfs bevelen dat een verslaafde naast zijn ondercuratelestelling ook verplicht moet worden opgenomen in het Centro di Motivacion, een afkickcentrum. De rechter neemt deze beslissingen op verzoek van familieleden, echtgenoten of andere levensgezellen. Ook het Openbaar Ministerie kan deze maatregelen bij de rechter aanvragen. Daarbij wordt het bijgestaan en geïnformeerd door de Arubaanse stichting voor verslavingszorg, de ‘Fundacion pa Maneho di Adiccion Aruba‘ (‘FMAA’). Deze stichting werkt nauw samen met verslaafden en hun naaste omgeving om de verslavingsproblematiek op Aruba terug te dringen.

Voor meer informatie over ondercuratelestellingen, gedwongen opnames en andere oplossingen voor verslaafden kunt u deze folder doornemen, een voorbeeldaanvraag bekijken of contact opnemen met de FMAA. Ook kunt u informatie lezen over het Centro di Motivacion of  hier een interview bekijken, waarin de hoofdofficier een en ander uitlegt over de procedure.

Contactgegevens FMAA:

Fundacion pa Maneho di Addicion di Aruba
Caya Appeldam 4 tel. 582-0903 / 582-0305
Kamay 33 tel. 586-2511 / 583-3444
Lago Heightsstraat 30 tel. 584-4742
Macapruimstraat 1 tel. 582-2221 / 582-4424
fax 588-2048
Meiveld 1g
e-mail
5835428
F.M.A.A.ruba@hotmail.com