Mensenhandel/mensensmokkel

traffickingPrimi aki pa Papiamento

Mensenhandel, waarbij mensen door dwang of misleiding in de macht van derden belanden, en mensensmokkel, waarbij mensen anderen behulpzaam zijn bij het wederrechtelijk toegang verkrijgen tot Aruba of het verblijf alhier, zijn delicten, die de nodige prioriteit moeten krijgen mede met oog op afspraken tussen de ministers van justitie van het Koninkrijk. Van groot belang zijn daarbij de aanpak van criminele organisaties, van valse of vervalste reis- en identiteitsdocumenten, de schijnhuwelijken, ed. Hiertoe participeert het Openbaar Ministerie in een Taskforce mensensmokkel en mensenhandel, waarbij het accent ligt op beleidsvoorstellen inzake voorlichting, prostitutie en arbeid.
Het Openbaar Ministerie participeert actief in de ketenaanpak met KPA, Bureau slachtofferzorg,  Directie Arbeid, IASA, Dimas en Censo. Er is een speciale officier van justitie belast met deze portefeuille.