Huiselijk geweld en kindermishandeling

domesticviolencePrimi aki pa Papiamento

De aanpak van geweldscriminaliteit, waardoor de gezondheid of het leven van personen in gevaar wordt gebracht of aangetast, heeft steeds de allerhoogste prioriteit in het beleid van het Openbaar Ministerie. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling verdient grote aandacht. Het aantal zaken van huiselijk geweld en kindermishandeling ligt in Aruba op een hoog niveau. Bij slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling ligt het accent vaak meer op het stoppen van het geweld dan op bestraffing van de dader. Het regelen van een huisverbod, waarbij de pleger voor een aantal dagen uit huis wordt gezet, zou een adequaat instrument zijn. Het strafrecht kan als stok achter de deur fungeren. Bij ernstige gevallen kan het Openbaar Ministerie verdachten vastzetten en voorgeleiden.

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor hulpverleners door hulpverleners zou nuttig zijn voor het bepalen van een juiste strategie. Apart aandacht dient te krijgen geweld tegen gezagsdragers of mensen met een publieke taak. De aanpak van geweldscriminaliteit betekent ook het voeren van een zo scherp mogelijk bestrijdingsbeleid inzake (illegale) vuurwapens. Verscherping van het vuurwapenbeleid heeft derhalve prioriteit. De bevoegdheid  tot preventief fouilleren zal waar nodig worden ingezet om te kunnen bijdragen aan bovenbedoeld bestrijdingsbeleid.